image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Sáng 05/01, Huyện ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN huyện Thủy Nguyên long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết Phong trào thi đua năm 2023 và phát động Phong trào thi đua năm 2024.
Lượt xem: 4
Sáng 05/01, Huyện ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN huyện Thủy Nguyên long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết Phong trào thi đua năm 2023 và phát động Phong trào thi đua năm 2024.
💢 Trên cơ sở các phong trào của Trung ương, thành phố, huyện đã triển khai các kế hoạch để phát động thực hiện; đồng thời xây dựng các kế hoạch phát động các phong trào như: Phong trào thi đua thực hiện Chủ đề năm 2023 về: "Đẩy mạnh chỉnh trang hiện đại hóa đô thị - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số" của thành phố và của huyện “Tập trung giải phóng mặt bằng, đẩy mạnh phát triển đô thị và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu” và phong trào thi đua “Thực hiện Chương trình chuyển đổi số huyện Thủy Nguyên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, "Thi đua chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Thuỷ Nguyên quật khởi (25/10/1948 – 25/10/2023)",...
💢 Việc triển khai hàng loạt các giải pháp sáng tạo, đổi mới, xây dựng và thực hiện các mô hình đột phá trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, trong phát triển kinh tế - xã hội; được các đồng chí lãnh đạo thành phố, các quận, huyện bạn đánh giá cao. Thủy Nguyên 3 năm liên tục đứng trong top 5 đơn vị dẫn đầu thành phố về: Thu ngân sách, Chỉ số cải cách hành chính, giáo dục và đào tạo, giải phóng mặt bằng, công tác an sinh xã hội được đảm bảo; quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, không để xảy ra điểm nóng. Nhiều công trình động lực đã và đang được đầu tư xây dựng, đẩy nhanh tiến độ, đưa vào sử dụng tạo tiền đề đến năm 2025 Thủy Nguyên trở thành thành phố thuộc thành phố Hải Phòng.
Tất cả cảm xúc:
7878

 
Sáng 05/01, Huyện ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN huyện Thủy Nguyên long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết Phong trào thi đua năm 2023 và phát động Phong trào thi đua năm 2024.
💢 Trên cơ sở các phong trào của Trung ương, thành phố, huyện đã triển khai các kế hoạch để phát động thực hiện; đồng thời xây dựng các kế hoạch phát động các phong trào như: Phong trào thi đua thực hiện Chủ đề năm 2023 về: "Đẩy mạnh chỉnh trang hiện đại hóa đô thị - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số" của thành phố và của huyện “Tập trung giải phóng mặt bằng, đẩy mạnh phát triển đô thị và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu” và phong trào thi đua “Thực hiện Chương trình chuyển đổi số huyện Thủy Nguyên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, "Thi đua chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Thuỷ Nguyên quật khởi (25/10/1948 – 25/10/2023)",...
💢 Việc triển khai hàng loạt các giải pháp sáng tạo, đổi mới, xây dựng và thực hiện các mô hình đột phá trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, trong phát triển kinh tế - xã hội; được các đồng chí lãnh đạo thành phố, các quận, huyện bạn đánh giá cao. Thủy Nguyên 3 năm liên tục đứng trong top 5 đơn vị dẫn đầu thành phố về: Thu ngân sách, Chỉ số cải cách hành chính, giáo dục và đào tạo, giải phóng mặt bằng, công tác an sinh xã hội được đảm bảo; quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, không để xảy ra điểm nóng. Nhiều công trình động lực đã và đang được đầu tư xây dựng, đẩy nhanh tiến độ, đưa vào sử dụng tạo tiền đề đến năm 2025 Thủy Nguyên trở thành thành phố thuộc thành phố Hải Phòng.
Tất cả cảm xúc:
7878

 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới