image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
xã Hoàng Động ra mắt mô hình camera an ninh mô hình thôn an toàn pccc, tổ liên gia an toàn pccc và điểm chữa cháy công cộng trên địa bàn xã .
Lượt xem: 70
  Xã Hoàng Động: ra mắt mô hình Camera an ninh, mô hình ”Thôn an toàn về PCCC, Tổ liên gia an toàn PCCC và điểm chữa cháy công cộng" Sau một thời gian khảo sát, vận động, đến nay xã Hoàng Động  đã lắp đặt 32 thiết bị camera tại các khu vực có nguy cơ cao về ANTT. Đồng thời xây dựng 01 mô hình thôn an toàn về PCCC, 01 mô hình tổ liên gia an toàn PCCC và 24 điểm chữa cháy công cộng. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục rà soát các vị trí trọng điểm trên địa bàn và vận động các cơ quan, doanh nghiệp, hộ gia đình tự trang bị lắp camera an ninh và phương tiện PCCC để tham gia bảo vệ an ninh tại địa phương. Tại Hội nghị, Ban Chỉ đạo mô hình "Camera an ninh", mô hình "Thôn an toàn PCCC và Tổ liên gia an toàn PCCC" đã ra mắt và ký giao ước thi đua thực hiện giữa các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, các thôn trên địa bàn xã. Các đại biểu được cán bộ Đội Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an huyện hướng dẫn thao tác, thực hành bình chữa cháy. Đây là hoạt động thiết thực nhằm bồi dưỡng kỹ năng thực hành, xử lý các tình huống cháy, nổ cho cho người dân góp phần hạn chế thấp nhất các nguyên nhân, nguy cơ tiềm ẩn, điều kiện dẫn đến cháy, nổ gây thiệt hại về người và tài sản tại các cơ quan, đơn vị, của các cơ sở, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn xã.
Xã Hoàng Động: ra mắt mô hình Camera an ninh, mô hình ”Thôn an toàn về PCCC, Tổ liên gia an toàn PCCC và điểm chữa cháy công cộng" Sau một thời gian khảo sát, vận động, đến nay xã Hoàng Động đã lắp đặt 32 thiết bị camera tại các khu vực có nguy cơ cao về ANTT. Đồng thời xây dựng 01 mô hình thôn an toàn về PCCC, 01 mô hình tổ liên gia an toàn PCCC và 24 điểm chữa cháy công cộng. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục rà soát các vị trí trọng điểm trên địa bàn và vận động các cơ quan, doanh nghiệp, hộ gia đình tự trang bị lắp camera an ninh và phương tiện PCCC để tham gia bảo vệ an ninh tại địa phương. Tại Hội nghị, Ban Chỉ đạo mô hình "Camera an ninh", mô hình "Thôn an toàn PCCC và Tổ liên gia an toàn PCCC" đã ra mắt và ký giao ước thi đua thực hiện giữa các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, các thôn trên địa bàn xã. Các đại biểu được cán bộ Đội Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an huyện hướng dẫn thao tác, thực hành bình chữa cháy. Đây là hoạt động thiết thực nhằm bồi dưỡng kỹ năng thực hành, xử lý các tình huống cháy, nổ cho cho người dân góp phần hạn chế thấp nhất các nguyên nhân, nguy cơ tiềm ẩn, điều kiện dẫn đến cháy, nổ gây thiệt hại về người và tài sản tại các cơ quan, đơn vị, của các cơ sở, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn xã.
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới