image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Đảng ủy Quân sự huyện Thủy Nguyên ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024
Lượt xem: 6
Đảng ủy Quân sự huyện Thủy Nguyên ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024 Trong năm 2023, Ban Chỉ huy quân sự huyện đã chủ động tham mưu cho Huyện ủy, HĐND, UBND huyện lãnh đạo chỉ đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương đảm bảo kịp thời, hiệu quả; từng bước tăng cường tiềm lực, thế trận khu vực phòng thủ vững chắc. Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; Ban Chỉ huy Quân sự huyện được Quân khu tặng Bằng khen trong công tác tuyển quân. Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá kết quả đạt được, cũng như một số hạn chế và thống nhất cao với dự thảo Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự năm 2024, trong đó nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; xây dựng đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức.           +3   Tất cả cảm xúc: 2727  
Đảng ủy Quân sự huyện Thủy Nguyên ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024
💢 Trong năm 2023, Ban Chỉ huy quân sự huyện đã chủ động tham mưu cho Huyện ủy, HĐND, UBND huyện lãnh đạo chỉ đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương đảm bảo kịp thời, hiệu quả; từng bước tăng cường tiềm lực, thế trận khu vực phòng thủ vững chắc. Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; Ban Chỉ huy Quân sự huyện được Quân khu tặng Bằng khen trong công tác tuyển quân.
💢 Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá kết quả đạt được, cũng như một số hạn chế và thống nhất cao với dự thảo Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự năm 2024, trong đó nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; xây dựng đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức.
Tất cả cảm xúc:
2727

 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới