image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Di sản Việt Nam: Nơi lưu giữ giá trị quý báu của dân tộc và thế giới
Lượt xem: 13
Di sản Việt Nam: Nơi lưu giữ giá trị quý báu của dân tộc và thế giới Từ năm 2005, ngày 23/11 hằng năm được chọn là "Ngày Di sản văn hóa Việt Nam" với mục đích phát huy truyền thống và ý thức trách nhiệm của cộng đồng với công tác bảo vệ và phát huy các giá trị di sản văn hóa của dân tộc TTXVN
Di sản Việt Nam: Nơi lưu giữ giá trị quý báu của dân tộc và thế giới
🌈 Từ năm 2005, ngày 23/11 hằng năm được chọn là "Ngày Di sản văn hóa Việt Nam" với mục đích phát huy truyền thống và ý thức trách nhiệm của cộng đồng với công tác bảo vệ và phát huy các giá trị di sản văn hóa của dân tộc
©️TTXVN
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới