image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Quyết định số 3148/QĐ-UBND ngày 9/10/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư “Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới tại xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên”.
Lượt xem: 16
Quyết định số 3148/QĐ-UBND ngày 9/10/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư “Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới tại xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên”.           +3   Tất cả cảm xúc: 2121    
Quyết định số 3148/QĐ-UBND ngày 9/10/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư “Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới tại xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên”.
Tất cả cảm xúc:
2121

 
 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới