image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Sáng 07/11, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức thẩm định mức độ đạt chuẩn tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu, xã nông thôn mới nâng cao năm 2023 cho 18 xã trên địa bàn huyện Thủy Nguyên.
Lượt xem: 10
Sáng 07/11, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức thẩm định mức độ đạt chuẩn tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu, xã nông thôn mới nâng cao năm 2023 cho 18 xã trên địa bàn huyện Thủy Nguyên. Năm 2023, huyện Thủy Nguyên có 08 xã nông thôn mới kiểu mẫu gồm: Lại Xuân, An Sơn, Kỳ Sơn, Phù Ninh, Hợp Thành, Cao Nhân, Chính Mỹ, Minh Tân; 10 xã nông thôn mới nâng cao gồm: Quảng Thanh, Mỹ Đồng, Thiên Hương, Kiền Bái, Hoàng Động, Lâm Động, Hoa Động, Tân Dương, Thủy Sơn, Đông Sơn.           Tất cả cảm xúc: 2929  
Sáng 07/11, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức thẩm định mức độ đạt chuẩn tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu, xã nông thôn mới nâng cao năm 2023 cho 18 xã trên địa bàn huyện Thủy Nguyên.
🍃 Năm 2023, huyện Thủy Nguyên có 08 xã nông thôn mới kiểu mẫu gồm: Lại Xuân, An Sơn, Kỳ Sơn, Phù Ninh, Hợp Thành, Cao Nhân, Chính Mỹ, Minh Tân; 10 xã nông thôn mới nâng cao gồm: Quảng Thanh, Mỹ Đồng, Thiên Hương, Kiền Bái, Hoàng Động, Lâm Động, Hoa Động, Tân Dương, Thủy Sơn, Đông Sơn.
Tất cả cảm xúc:
2929

 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới