image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Tổ chức thành công chuyên đề cấp thành phố môn học Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 8 với chủ chuyên đề: “Thủy Nguyên vang mãi bản hùng ca”
Lượt xem: 15
Tổ chức thành công chuyên đề cấp thành phố môn học Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 8 với chủ chuyên đề: “Thủy Nguyên vang mãi bản hùng ca” Sáng 19/10, tại Khu bảo tồn bãi cọc Cao Quỳ, xã Liên Khê, Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức chuyên đề cấp thành phố năm học 2023-2024. Hơn 700 học sinh khối 8 của 3 trường THCS Dương Quan, THCS Lê Ích Mộc và THCS Lưu Kiếm tham gia chuyên đề.
Tổ chức thành công chuyên đề cấp thành phố môn học Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 8 với chủ chuyên đề: “Thủy Nguyên vang mãi bản hùng ca”
💢 Sáng 19/10, tại Khu bảo tồn bãi cọc Cao Quỳ, xã Liên Khê, Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức chuyên đề cấp thành phố năm học 2023-2024.
💢 Hơn 700 học sinh khối 8 của 3 trường THCS Dương Quan, THCS Lê Ích Mộc và THCS Lưu Kiếm tham gia chuyên đề.
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới