image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Tổ đại biểu HĐND thành phố bầu tại huyện tiếp xúc cử tri huyện Thủy Nguyên chuẩn bị Kỳ họp thứ 13 HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026
Lượt xem: 5
Tổ đại biểu HĐND thành phố bầu tại huyện tiếp xúc cử tri huyện Thủy Nguyên chuẩn bị Kỳ họp thứ 13 HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 Chuẩn bị Kỳ họp thứ 13 HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026, sáng 15/11, đồng chí: Phạm Văn Lập, Ủy viên BTV Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Phạm Văn Thép, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Huyện ủy và các thành viên Tổ đại biểu HĐND thành phố bầu tại huyện tiếp xúc cử tri các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thủy Nguyên. Tại 2 điểm tiếp xúc xã Lưu Kiếm và xã Mỹ Đồng, đại biểu HĐND thành phố đã thông báo tới cử tri huyện Thủy Nguyên về dự kiến nội dung, thời gian tiến hành Kỳ họp thứ 13 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023); dự thảo báo cáo của UBND thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố năm 2023, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024; báo cáo trả lời việc giải quyết các kiến nghị cụ thể của cử tri huyện tại Kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố khóa XVI; thông tin về cơ chế chính sách tăng cường đào tạo nghề trên địa bàn thành phố đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa thành phố đến năm 2030; chính sách đặc thù về hỗ trợ đào tạo đãi ngộ nhân lực ngành y tế thành phố Hải Phòng giai đoạn 2024 - 2030.           +3   Tất cả cảm xúc: 22  
Tổ đại biểu HĐND thành phố bầu tại huyện tiếp xúc cử tri huyện Thủy Nguyên chuẩn bị Kỳ họp thứ 13 HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026
💢 Chuẩn bị Kỳ họp thứ 13 HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026, sáng 15/11, đồng chí: Phạm Văn Lập, Ủy viên BTV Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Phạm Văn Thép, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Huyện ủy và các thành viên Tổ đại biểu HĐND thành phố bầu tại huyện tiếp xúc cử tri các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thủy Nguyên.
💢 Tại 2 điểm tiếp xúc xã Lưu Kiếm và xã Mỹ Đồng, đại biểu HĐND thành phố đã thông báo tới cử tri huyện Thủy Nguyên về dự kiến nội dung, thời gian tiến hành Kỳ họp thứ 13 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023); dự thảo báo cáo của UBND thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố năm 2023, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024; báo cáo trả lời việc giải quyết các kiến nghị cụ thể của cử tri huyện tại Kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố khóa XVI; thông tin về cơ chế chính sách tăng cường đào tạo nghề trên địa bàn thành phố đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa thành phố đến năm 2030; chính sách đặc thù về hỗ trợ đào tạo đãi ngộ nhân lực ngành y tế thành phố Hải Phòng giai đoạn 2024 - 2030.
Tất cả cảm xúc:
22

 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới